Obsah těchto stránek, co zde najdete

Velká část mojí práce je věnována zpracování evidencí práce na polích, které vyplývají ze zákonných předpisů. Agro - evidence pod názvem Plány hnojení je převážnou částí náplně těchto stránek. Úkolem je zaujmout náhodného návštěvníka a poskytovat dobrý informační servis uživatelům programu.

Program plány hnojení je převážně používán pro evidenci hnojení, chemických zásahů a pastvy na pozemcích.

Program byl vyvíjen deset let ve spolupráci s firmou Agrofert, tedy od počátku evidencí tohoto typu. Od dubna 2010 jsem se stal jak autorem, tak i výhradním vlastníkem všech ostatních práv k programu. Tyto stránky budou sloužit jako základní informační základna a podpora tohoto programu.

Sekce, do kterých se stránky člení jsou realizovány funkcemi menu. Předpokládám čtenáře náhodné, neboli návštěvníky. Jistě budou čtenáři hledající podporu pro práci s programem, tedy uživatelé. Ostatní, ti kteří hledají obecné informace nebo pobavení jsou hozeni do jednoho pytle pod názvem různé.

  • Návštěvníci - první funkce menu je určena neregistrovaným návštěvníkům, kteří se mohou dozvědět o práci firmy i o programu plány hnojení obecné informace
  • Uživatelé - druhá funkce menu vyžaduje přihlášení uživatele, aby mohl používat výhody informační podpory. Jde jak o stahování nových verzí programu nebo číselníků, ale také o rady v nejběžnějších situacích, na které se uživatelé často ptají, nebo nebyly jinde srozumitelně vysvětleny. Pro rychlou orientaci uvádím poslední platné verze:
    • Číselník chemických přípravků je aktualizován k datu 19.4.2017
    • Poslední platná verze programu Agro-evidence / plány hnojení je 2.54.9
  • Různé - nejen prací živ jest člověk. Zde najdete nepracovní informace, tedy zajímavosti, odkazy a třeba i úvahy nad světem, který nás obklopuje. Poučení i zábava zde na Vás čeká

Základní informace

----------------------------------

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře. /FRANCIS BACON/

----------------------------------

Poslední verze programu: 2.54.9

----------------------------------

Realizace nařízení vlády č.235/2016 Sb. zde v programu není. Popis čtěte zde nebo ve funkci Uživatelé, poslední změna 2.1.2018.

----------------------------------

Stručný popis novinek

Je realizována nitrátová směrnice r.2012. Uživatel si může zadat parametry obvodu pozemku a parametry přípravků. Na jejich základě program odpočítává výměru při postřiku.
Naše dvacet let staré číselníky jsou nahrazeny novými, souhlasnými s portálem farmáře. To usnadní a zpřesní odesílání dat kontrolním orgánům elektronickou cestou.

Protože v některých případech nelze nastavit automatický převodník, musí uživatel převod číselníků kontrolovat a doplňovat.

Přínosy nové verze:

Automatizované omezování výměry pro chem.postřiky.

Hromadné, kombinované zadávání evidence.

Číselník hnojiv je sloučen - pro minerální a organická hnojiva

Na sklad lze ukládat i pomocné látky.

Drobná oprava exportu do excelu

© 2018 ing. Luboš Marvan