Obsah těchto stránek, co zde najdete

Velká část mojí práce je věnována zpracování evidencí práce na polích, které vyplývají ze zákonných předpisů. Agro - evidence pod názvem Plány hnojení je převážnou částí náplně těchto stránek. Úkolem je zaujmout náhodného návštěvníka a poskytovat dobrý informační servis uživatelům programu.

Program plány hnojení je převážně používán pro evidenci hnojení, chemických zásahů a pastvy na pozemcích.

Sekce, do kterých se stránky člení jsou realizovány funkcemi menu. Předpokládám čtenáře náhodné, neboli návštěvníky. Jistě budou čtenáři hledající podporu pro práci s programem, tedy uživatelé. Ostatní, ti kteří hledají obecné informace nebo pobavení jsou hozeni do jednoho pytle pod názvem různé.

  • Návštěvníci - první funkce menu je určena neregistrovaným návštěvníkům, kteří se mohou dozvědět o práci firmy i o programu plány hnojení obecné informace
  • Uživatelé - druhá funkce menu vyžaduje přihlášení uživatele, aby mohl používat výhody informační podpory. Jde jak o stahování nových verzí programu nebo číselníků, ale také o rady v nejběžnějších situacích, na které se uživatelé často ptají, nebo nebyly jinde srozumitelně vysvětleny. Pro rychlou orientaci uvádím poslední platné verze:
    • Číselník chemických přípravků. Aktualizace a podpora je ukončena
    • Podpora programu Agro-evidence / plány hnojení je ukončena
  • Různé - nejen prací živ jest člověk. Zde najdete nepracovní informace, tedy zajímavosti, odkazy a třeba i úvahy nad světem, který nás obklopuje. Poučení i zábava zde na Vás čeká

Základní informace

----------------------------------

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře. /FRANCIS BACON/

----------------------------------

Podpora programu Agroevidence je ukončena

----------------------------------

Stručný popis

Licenci pro tisk uložených dat lze získat od autora

© 2020 ing. Luboš Marvan