Základní informace o programu Plány hnojení

Program Plány hnojení je určen pro zemědělce a zemědělské podniky bez ohledu na jejich velikost a zaměření. Svým uživatelům nabízí snadné zvládnutí kompletní státem požadované agendy spojené s výživou a ochranou rostlin (základní evidence pozemků dle LPIS, sestavení a vedení osevního plánu, evidence hnojení, evidence zásahů chemické ochrany, evidence aplikace pomocných látek, evidence pastvy).
Na zadaných datech je vystavěn základ informací poskytovaných uživateli ve formě potřebné = výkazy pro státní správu a ve formě požadované pro řízení zemědělské činnosti na poli, pro přehled o akcích provedených na jednotlivých pozemcích.
Výhodou programu Plány hnojení je jednoduchost v ovládání, pomoc uživateli jak kontrolováním vstupů tak přesností zpracování. V neposlední řadě je nutno jmenovat bezpečnost dat, které má uživatel na vlastním počítači a v době zcizování a zneužívání veřejných dat si zveřejní jenom to, co sám požaduje za přiměřené. Další podstatnou výhodou programů je možnost exportů uložených dat do prostředí MS Excel. Můžete si tedy případně vytvořit svoje rozbory a vlastní tabulky v prostředí, které nejlépe ovládáte.
Program pracuje v prostředí Windows od verze 98 výše pod RT modulem Access 2000. Všechny potřebné soubory a programy jsou součástí dodávky, nic není nutno přikupovat nebo dotvořit. K instalaci je potřeba 90 MB diskového prostoru, pro provoz je požadována paměť 64 MB, ale vyšší parametry podstatně zrychlují zpracování.

Komu je program určen?

Zemědělci pracující na půdě jsou ze zákona povinni evidovat hnojení, chemické zásahy a pastvu ve stanoveném rozsahu. Právě tyto evidence program Plány hnojení řeší v rozsahu daném zákonem a vyhláškami. Program je tedy dobrou pomůckou pro zpracování evidencí.

Je nutno vše zapisovat a kontrolovat?

Program je vybaven vestavěnými číselníky, které podporují kontroly a správné ukládání údajů zadaných obsluhou. Pro ulehčení práce je možno záznamy duplikovat nebo provádět hromadné operace, podstatným způsobem urychlující práci. Kontroly v programu neznamenají, že obsluha nemusí znát fyzické děje na polích, nebo že údaje se do programu tlučou stejně jako tluče hluchej do vrat. Je nutná přiměřená znalost a odborné zacházení, jako v jiných podobných případech.

Na jak vybaveném počítači lze program provozovat?

Postačuje běžné PC s operačním systémem Windows 98 nebo vyšším. Jinou programovou podporu program nepotřebuje, všechny potřebné části jsou zahrnuty v instalaci. Jako u jiných programů platí: čím lepší a lépe vybavený počítač, tím je práce komfortnější.

Základní informace

----------------------------------

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře. /FRANCIS BACON/

----------------------------------

Poslední verze programu: 2.54.9

----------------------------------

Realizace nařízení vlády č.235/2016 Sb. zde v programu není. Popis čtěte zde nebo ve funkci Uživatelé, poslední změna 2.1.2018.

----------------------------------

Stručný popis novinek

Je realizována nitrátová směrnice r.2012. Uživatel si může zadat parametry obvodu pozemku a parametry přípravků. Na jejich základě program odpočítává výměru při postřiku.
Naše dvacet let staré číselníky jsou nahrazeny novými, souhlasnými s portálem farmáře. To usnadní a zpřesní odesílání dat kontrolním orgánům elektronickou cestou.

Protože v některých případech nelze nastavit automatický převodník, musí uživatel převod číselníků kontrolovat a doplňovat.

Přínosy nové verze:

Automatizované omezování výměry pro chem.postřiky.

Hromadné, kombinované zadávání evidence.

Číselník hnojiv je sloučen - pro minerální a organická hnojiva

Na sklad lze ukládat i pomocné látky.

Drobná oprava exportu do excelu

© 2018 ing. Luboš Marvan