K přístupu na možnost stáhnout si nové verze souborů, je požadováno přihlášení

  • Číselník chemických přípravků je aktualizován k datu 19.4.2017
  • Poslední platná verze programu Plány hnojení je 2.54.9


Vážení uživatelé,
ke dni 2.1.2018 je vydána verze programu 2.54.9 Tato verze programu je určena ke čtení a tisku dříve zadaných dat a to bez časového omezení.


Dále si po přihlášení můžete prohlédnout popis rozdílů mezi jednotlivými posledními verzemi programu. Popisy obsahují detailní rozbor jednotlivých změn, takže se můžete rozhodnout, jak s případnou novou verzí naložíte, zda ji použijete, nebo ne.

Přihlášení k serveru:

IČO:

Licenční číslo:Ceny programu

Ceny jsou rozčleněny podle počtu zpracovávaných IČO.
Ceny pro jednu firmu, tedy jedno IČO:

Plná, nová licence: Neplatí se žádný další fixní poplatek kromě ceny obnovení licence na jeden průběžný rok. Servisní práce spojené s novou instalací se hradí zvlášť.


Obnovení licence na jeden průběžný rok (např. od 16.3.2011 do 15.3.2012):

  • 2650 Kč - Plná licence programu bez modulu skladů
  • 500 Kč - Modul skladů (nelze zakoupit samostatně)


Ceny pro více zpracovávaných firem, tedy více IČO:

Výsledná vypočtená cena pro jedno IČO se násobí koeficientem:

  • 1,6 - Pro dvě zpracovávané firmy (IČO)
  • 2,1 - Pro tři zpracovávané firmy (IČO)
  • ceny pro více firem lze zjistit dotazem u autora programu

Základní informace

----------------------------------

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře. /FRANCIS BACON/

----------------------------------

Poslední verze programu: 2.54.9

----------------------------------

Realizace nařízení vlády č.235/2016 Sb. zde v programu není. Popis čtěte zde nebo ve funkci Uživatelé, poslední změna 2.1.2018.

----------------------------------

Stručný popis novinek

Je realizována nitrátová směrnice r.2012. Uživatel si může zadat parametry obvodu pozemku a parametry přípravků. Na jejich základě program odpočítává výměru při postřiku.
Naše dvacet let staré číselníky jsou nahrazeny novými, souhlasnými s portálem farmáře. To usnadní a zpřesní odesílání dat kontrolním orgánům elektronickou cestou.

Protože v některých případech nelze nastavit automatický převodník, musí uživatel převod číselníků kontrolovat a doplňovat.

Přínosy nové verze:

Automatizované omezování výměry pro chem.postřiky.

Hromadné, kombinované zadávání evidence.

Číselník hnojiv je sloučen - pro minerální a organická hnojiva

Na sklad lze ukládat i pomocné látky.

Drobná oprava exportu do excelu

© 2018 ing. Luboš Marvan